De haven van Rotterdam

Doordat Nederland omgeven is met water, is het altijd al een belangrijk knooppunt in de handel tussen verschillende landen geweest. Al vroeg in de geschiedenis vestigden kooplieden zich in Nederland om handel te drijven via de vele rivieren die in de Noordzee uitmonden. Ook hedendaags speelt Nederland een belangrijke rol in de wereldwijde handel. Vooral de haven van Rotterdam is van groot belang. Jaarlijkse varen ongeveer 130.000 schepen de haven in en uit. Hoe is de haven van Rotterdam dan precies ontstaan? En hoe ziet deze er tegenwoordig uit? 

Geschiedenis

Rotterdam heeft zijn naam te danken aan een vroegere rivier, namelijk de Rotte. In deze rivier lag een dam waar een kleine haven gesticht werd rond het jaar 1260. Deze haven trok veel handel naar zich toe waardoor een stad gesticht werd die na honderden jaren uitgroeide tot een van de grootste steden van Nederland. Aan het einde van de negentiende eeuw werd de Rotterdamse haven door de Nederlandse overheid geoptimaliseerd. In Duitsland was de industrialisatie toentertijd flink op gang. Hierdoor was het voor Nederland belangrijk om nieuwe havenbekkens aan te leggen. Helaas werd tijdens de Tweede Wereldoorlog de helft van de haven gebombardeerd. Wederopbouw na de oorlog was dan ook noodzakelijk. Toch heeft de haven het gered. Nu is het namelijk een van de grootste havens wereldwijd. 

De haven nu

Hedendaags is de haven van Rotterdam een van de belangrijkste handelsknooppunten in de wereld. Iedere dag houden duizenden mensen zich bezig met het snel en veilig afhandelen van de scheepvaart. Per dag komen er meer dan 365 schepen binnen met vracht die overgeladen moet worden op ander transport zoals een cf 85 trekker. Het havengebied is vooral belangrijk voor de overslag van massagoederen en containers. Het gaat hierbij dus om bulkoverslag waarbij bijvoorbeeld aardolie, kolen en ertsen overgeslagen worden op kleinschaliger transport. Tegenwoordig legt de haven de nadruk op digitalisering, duurzaamheid en innovatie. Door hierop te focussen probeert de Rotterdamse haven op een milieuvriendelijke manier de handelsstromen efficiënter te laten verlopen. Het streven is dus om met inzet van minder middelen, meer handel te kunnen drijven.

Toerisme bij de Rotterdamse haven

Het is duidelijk dat de Rotterdamse haven belangrijk is voor de Nederlandse economie. Er wordt hier immers veel handel gedreven met landen wereldwijd. Ook heeft de haven op een andere manier een economische waarde voor Nederland. De haven trekt namelijk veel toeristen. Er zijn verschillende aanbieders die dagtripjes organiseren naar de Rotterdamse haven, maar veel toeristen gaan ook zelf op pad. Ook zijn er dagelijks rondvaarten die delen van de haven laten zien.  

Geef een reactie